::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

ที่อยู่:
135 หมู่ 1
ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม 
73150 ประเทศไทย
 
Facebook : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคงทองวิทยา
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์:  0-3438-1769

โทรสาร:  0-3438-1077 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาคาร 5 เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น