::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา 


.........................................................................

      รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเรียนผ่านงานแนะแนวโรงเรียน       
   11  มีนาคม  2566   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
   12  มีนาคม  2566   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
   13  มีนาคม  2566   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
   14  มีนาคม  2566   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
   15  มีนาคม  2566   รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                              
รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

.........................................................................

 

   ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 คลิก!!!  

สำหรับการเข้าดูผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :  กรอกเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก
ช่องรหัสผ่าน :  กรอก วัน/เดือน/ปีเกิดนักเรียน 
ตัวอย่างการกรอก เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 กรอก 01/05/2540

.........................................................................

......................................................................... 

......................................................................... ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหลวงพ่อแย้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

 ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา  เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       คลิกดูดรายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ                     ตำแหน่ง คนงาน
         คลิกดูรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง การประมูลราคาขายอาหารในโรงเรียนคงทองวิทยา ประจำปี 2565

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง คนงาน

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส 

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง คนงาน

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

พนักงานขับรถบัส

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ชั่วคราว คนงาน

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถบัส

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถบัส

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง       

 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอำนวยการ

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงาน 

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

......................................................................