::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  โรงเรียนคงทองวิทยา

----------------------------------------------------------------------------------