::โรงเรียนคงทองวิทยา::

...........................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง  เลื่อนการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผู้สำเร็จการศึกษา

และการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนดีศรีคงทอง

ประจำปีการศึกษา  2562

คลิกดูรายละเอียด

........................................................................................................... 

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง  ผลการคัดเลือกเสนอราคาและเสนอความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน

ประจำปีการศึกษา  2562

คลิกดูรายละเอียด

...........................................................................................................

แบบแจ้งความจำนงค์ขอเข้าเรียนโรงเรียนคงทองวิทยา

ระดับชั้นมัธ่ยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา  2563  ....คลิกเพื่อแจ้งความจำนงค์ 

 

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนคงทองวิทยา

เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคงทองวิทยา 

 

.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

สำหรับการเข้าดูผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :  กรอกเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก
ช่องรหัสผ่าน  กรอก วัน/เดือน/ปีเกิดนักเรียน  ตัวอย่าง 01/05/2540 : เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2540

..........................................................................................................................................

สมัครได้ที่นี่  .........

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

 

                 

                       

 


Shop!
Contribute!
Books!

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

รายการหลัก

ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561

Latest Park Blogs

หน่วยงานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานครู

ประกาศผลสอบ

E-Learning

QR-Code

Australian Parks

Language Switcher

Vinaora Visitors Counter

917369
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
188
185
1327
912905
587
21983
917369
Your IP: 3.230.76.196
Server Time: 2020-04-03 22:12:26
Visitors Counter