::โรงเรียนคงทองวิทยา::

...............................................................

คลิกดูรายละเอียด !!! 

...............................................................

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ...............................................................

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

...............................................................

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

...............................................................

...............................................................

ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

.........................................................................

รายชื่อนักเรียนผลการเรียนติด 0, ร, มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนผลการเรียนติด 0, ร, มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.........................................................................

 

.........................................................................

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

.........................................................................

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา พบผู้ปกครองออนไลน์

-  ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 1

-  ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)

-  ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 3 (เพิ่มเติม)

.........................................................................

-  ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาพิเศษ

-  แจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตาพิเศษ

-  ข้อมูลเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน

.........................................................................

สำหรับการเข้าดูผลการเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน :  กรอกเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก
ช่องรหัสผ่าน  กรอก วัน/เดือน/ปีเกิดนักเรียน  ตัวอย่าง 01/05/2540 : เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2540

.........................................................................

.........................................................................

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการของเครือข่ายเยาวชนพุทธอาสา
        - โครงการสอบออนไลน์ชิงทุนการศึกษา เรื่อง ความรู้ทั่วไปในวันคุ้มครองโลก
        - โครงการแนะแนวสานฝัน ส่งน้องเข้ามหาลัย รุ่นที่ 2

      คลิกดูรายละเอียด

ประกาศ โรงเรียนคงทองวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ การเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน

      คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์ 82 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      คลิกดูรายละเอียด 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบัญชี

      คลิกดูรายละเอียด 

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      คลิกดูรายละเอียด 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย      

      คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์    

      คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์    

      คลิกดูรายละเอียด 

.........................................................................

.........................................................................

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

แจ้งข่าวสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 

คลิก 

 

..........................................................................

รายชื่อเพิ่มเติม ม.1 และ ม. 4 คลิกดาวน์โหลดที่เดียวกัน 

Laughing คลิกดาวน์โหลด เพือดาวน์โหลดในแจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563
Laughing เลือกระดับชั้นของนักเรียนเอง เลือกห้อง  เลือกใบรายชื่อของนักเรียน พิมพ์เอกสาร           
Laughing นำใบแจ้งหนี้ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา                                                       
Laughing เก็บเอกสารการชำระเงินมายื่นที่ครูที่ปรึกษา                                                            

                                       
                                 
 Money Mouth  กรณีที่ชำระผ่านแอปพริเคชันบนสมาร์โฟน ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา /                             
แสกน QR Code ในใบแจ้งหนี้ด้านล่างซ้ายมือที่เป็นชื่อของนักเรียน  /                                                  
ชำระเงิน / พิมพ์เอกสารชำระเงิน /นำมายื่นครูที่ปรึกษา                                                            

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

 

 

 

 

 

               

                       

 


Shop!
Contribute!
Books!

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

รายการหลัก

ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Latest Park Blogs

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงบประมาณ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การให้บริการ

การมีส่วนร่วม

หน่วยงานการศึกษา

เผยแพร่ผลงานครู

ประกาศผลสอบ

E-Learning

Social Network

รับสมัครนักเรียน

QR-Code

Australian Parks

Language Switcher

Vinaora Visitors Counter

1132292
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
427
431
1953
1125429
12620
18983
1132292
Your IP: 18.204.2.146
Server Time: 2021-06-23 20:08:15
Visitors Counter