::โรงเรียนคงทองวิทยา::

ผู้บริหาร

นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

เนื้อหา

กลุ่มบริหารวิชาการ

          -  ขั้นตอนการเขียนคำร้องขอเอกสารทางวิชาการ

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสูญหาย

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอหยุดพักการเรียน

          -  ดาวน์โหลด คำร้องขอลาออก / ย้าย สถานศึกษา

          -  คําร้องขอใบคัดลอกสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

............................................................................................

ประชาสัมพันธ์ ประกาศการสมัครเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565


ลิงค์สมัครสอบ !!คลิกที่นี่ 

   ประกาศรับสมัครเรียนต่อ ม.4 ประเภทโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2565                                


สามารถดูผลการเรียนเพื่อใช้สมัครดังนี้

    แผนการเรียนวิทย์ - คณิต

    แผนการเรียน คณิต - คอมฯ

    แผนการเรียนอังกฤษ - จีน (ธุรกิจ)

    แผนการเรียน ธุรกิจการค้าสมัยใหม่

    แผนการเรียน พลศึกษา

     แผนการเรียน อังกฤษ - ไทย - สังคม 

 

รับสมัครนักเรียน